Tjenester

20210415_155616-web2

Høytrykkspyling

Vi spyler alle rør rene for:

 • Slam
 • Sand
 • Røtter
 • Fett
 • Is i frosne rør

Rengjøring av:

 • Husfasader
 • Takrennenedløp
 • Gårdsplasser
 • Drenering

Vi spyler rør fra 50 til 800 mm.

20220608_100344-web

Vacumsuging

Vi foretar suging av:

 • Stubbloftleire
 • Sandfang
 • Sandfilterkummer
 • Fettutskillere
 • Slamavskillere
 • Renseanlegg
 • Minirenseanlegg
 • Sand, stein og leca
 • Kullfilter
20211016_073615-web

Spesialavfall

Vi er godkjente aktører for håntering og transportering av spesialavfall etter SFT’s og DBE’s forskrifter.

Vi tar imot:

 • Spillolje
 • Forurenset diesel
 • Kull fra kullfilter

Vi tømmer, renser og kontrollerer fyringsoljetanker fysisk. Vi trykktester oljetanker og fyller sanerte tanker med singel.

Screenshot_20210626-021320_Gallery

Kamerainnspeksjon

Kamerainnspeksjon av rør. Opptak av innspeksjon, med mulighet for overføring på minnepinne. Peiling av rør.